MENU

Pop up Museum SMAAK

Kunst maakt de Mens

Tijdens deze creatieve workshop maken de deelnemers kennis met het werk en leven van Vincent van Gogh. Ook gaan ze zelf actief aan de slag om kunst te maken vanuit hun persoonlijke beleving. Onder het motto ‘je bent nooit te oud om te leren’ halen we de kunstenaar in iedereen naar boven.

Deze workshop is onderdeel van het outreachprogramma ‘Kunst maakt de mens’ van het Van Gogh Museum, het Kröller-Müller Museum en Van Gogh Brabant. Na een succesvolle pilot vorig jaar organiseert het Kröller-Müller Museum de workshop dit jaar voor de tweede keer als onderdeel van Pop-Up Museum SMAAK.

Workshop leider / aanbieder: Matthea Versteeg, Kröller-Müller Museum

Toegang: vrijwillige donatie
Opgave vooraf op: info@stichtingsmaak.nl
Maximaal 12 deelnemers