Who Art You

TimeSlips bijeenkomst: Forget memory, try imagination

O.l.v. Kees Deenik

TimeSlips maakt verhalen met mensen met dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. Hiermee voorkom je de teleurstelling van het niet herinneren en activeer je het plezier om met elkaar een verhaal te maken.

TimeSlips kan gedaan worden met groepen van 8-10 personen, waarbij aan de hand van een foto en de vragen van een facilitator, een verhaal wordt gemaakt met de respons van de deelnemers. Dit verhaal wordt op schrift vastgelegd en vindt zijn weg weer terug naar de deelnemers, hun mantelzorgers en verzorgenden.

TimeSlips is een programma dat is opgezet door Anne Basting. Haar werk is goed gedocumenteerd op de site timeslips.org waar ook meer informatie is te vinden.

Aanvang: 10.00 – 11.30 uur

Locatie: Serre van Verpleeghuis Vreugdehof

Doelgroep: Bewoners

Aantal deelnemers: Max. 10

Lees het verhaal van deze bijeenkomst hier.