Who Art You

Workshop theater Veder

Hoe theater, muziek en poëzie aansluit op ieders identity
Theater Veder is een trainingscentrum op het gebied van communiceren met kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met dementie, een verstandelijke beperking, een psychische aandoening en ADHD en/of autisme. De door Theater Veder ontwikkelde Veder Methode is een persoonsgerichte communicatiemethode, waarbij bestaande methoden (reminiscentie, belevingsgerichte zorg, validation en neurolinguïstisch programmeren) gecombineerd worden met theatrale elementen, zoals zang, muziek en poëzie. Het een-op-een contact is hierbij een belangrijk onderdeel waarbij de eigen identiteit niet alleen wordt aangesproken maar ook centraal wordt gezet.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat deze methode wederkerig contact bevordert, wat een positief effect heeft op het gedrag en de stemming van bijvoorbeeld mensen met dementie. Ook toont het onderzoek aan dat zorgverleners die de Veder Methode toepassen meer arbeidsplezier ervaren door de wederkerigheid in het contact.

Wilt u kennismaken met de Veder Methode ?
Dat kan op woensdag ochtend 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
Of op woensdagavond 10 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.
10 oktober is de Nationale dag van de Psychische Gezondheid
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden wel opgave via info@theaterveder.nl (min. 7 deelnemers).