MENU

Pop up Museum SMAAK

TimeSlips – Je fantasie vergeet je niet

TimeSlips maakt verhalen met mensen met dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. Hiermee voorkom je de teleurstelling van het niet herinneren en activeer je het plezier om met elkaar een verhaal te maken.

Een groep van ongeveer tien mensen komt samen en zit in een kring. Het maakt daarbij niet uit in welk stadium van dementie de deelnemers zijn. De begeleider van de bijeenkomst legt aan de groep uit dat ze met elkaar een verhaal gaan verzinnen. Een verhaal dat er nu nog niet is. Aan de hand van een foto, die iedereen krijgt, stelt de begeleider vragen. Elke respons van een deelnemer wordt herhaald en opgeschreven op een flipover. Na enige tijd wordt het verhaal teruggelezen waarbij steeds ook de naam van de verteller wordt genoemd. Een bijeenkomst duurt ongeveer vijfenveertig minuten, waarin het verhaal in ontwikkeling meerdere keren is teruggelezen. Het verhaal wordt na de bijeenkomst op schrift gesteld en vindt zijn weg weer terug naar de mantelzorgers, verzorgenden en de deelnemers zelf.

TimeSlips stimuleert de fantasie en doet daar een appèl op. Kennis of herinnering is daarin niet van belang. Elke bijdrage is waarde-vol en bouwt mee aan een verhaal. Het maakt het contact met de dementerende waardevol en biedt mogelijkheden om dit contact betekenis te geven.

Lees hier een stukje van het gedicht: Stilte voor de storm
Lees hier een stukje van het gedicht: In de huisjes is vast van alles te beleven
Lees hier een stukje van het gedicht: Als je garnalen haalt, dan krijg je geld
Lees hier een stukje van het gedicht: De zomerse dag