MENU

Organisator van:

Organisator van:

De stichting

Stichting SMAAK is opgericht in 2015 en vindt dat er in de kunstenwereld meer geluisterd mag worden naar de mening en de smaak van ouderen. Ouderen die in kunst geïnteresseerd zijn, hebben vaak een enorme bagage aan artistieke ontwikkeling en kennis. Dat is het uitgangspunt van Stichting SMAAK, organisator van het Pop-up Museum SMAAK.

Het Pop-up Museum SMAAK wordt daarom georganiseerd door senioren maar is voor iedereen. Senioren stellen de expositie samen, bepalen de inrichting en geven rondleidingen. Het Pop-up Museum SMAAK geeft ouderen een stem: ouderen staan niet aan de kant, maar juist in de spotlights, hun mening is doorslaggevend.

De jaarcollectie van Pop-up Museum SMAAK wordt samengesteld door ca. tien gastconservatoren allen senioren (65+). Voor elke editie worden er nieuwe vrijwillige gastconservatoren aangetrokken. De gastconservatoren krijgen per jaar de opdracht om een selectie te maken van tien kunstwerken. Het thema verandert per jaar maar is altijd gebaseerd op de eigen smaak, passie of fascinatie met het betreffende thema van de gastconservator. De verhalen van de conservatoren zijn bewogen, soms ook ontroerend en nemen de bezoeker mee. De kunstverzamelingen die zo ontstaan vormen samen het Pop-up Museum SMAAK.

Het Pop-up Museum SMAAK is naast museum ook een laboratorium waarin smaakonderzoek plaatsvindt. Smaak heeft diverse betekenissen. Je kunt “goede smaak” hebben. Maar wat is dat, en bestaat er ook een “slechte smaak”? Is smaak leeftijdgebonden? Waarom wordt iets “mooi ”gevonden? Wat doet smaak met je? Kun je smaak proeven? Veranderen je zintuigen als je ouder wordt? Verandert je smaak dan ook? Bestaat er een “kunst-smaak”? Deze vragen vormen de uitgangspunten van ons activiteiten programma tijdens de maand dat het museum open is. Het activiteitenprogramma is ook steeds afgestemd op het thema van dat jaar.

Thema Pop-up Museum SMAAK

2015: Amersfoort en smaak
2016: Natuur(lijk) smaak
2017: Lekker abstract (in het kader van 100 jaar de Stijl)

Het bestuur is in handen van:

Voorzitter: K. Teeuwissen
Vice-voorzitter: G. Polders
Penningmeester: A. Pauptit
Secretaris: E. Janssen

Wie doet wat bij Stichting Smaak:

Directeur: M. Juffermans (tevens eigenaar van Culta en initiatiefnemer)
Secretariaat: M. van Dijk
Communicatie, vormgeving, marketing en PR: M. De Bie

Onderstaande stukken geven meer inzage in Stichting Smaak:
Statuten
Meerjarenplan SMAAK 2017-2020
SMAAK beloningsbeleid
SMAAK evaluatie pop-up museum 2015
Huishoudelijk reglement Stichting SMAAK
Financieel jaarverslag 2015 en 2016
Financieel jaarverslag 2017

Stichting SMAAK heeft de culturele ANBI status.
De Stichting SMAAK is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) met een culturele status. De belastingdienst bepaalt of organisaties aan de vereiste doelstellingen voldoen en heeft de Stichting SMAAK de culturele ANBI-status verleend. Doneren aan een culturele ANBI is aantrekkelijk vanwege extra belastingvoordeel! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hiermee stimuleert de overheid giften aan niet-commerciële kunst en cultuur.