MENU

Stichting

De Stichting SMAAK, opgericht in 2015 in Amersfoort, organiseert kunsteducatie voor kwetsbare groepen zodat zij van kunst kunnen genieten en zich sociaal, persoonlijk en artistiek kunnen ontwikkelen door middel van kunst. SMAAK heeft zich gespecialiseerd in het werken met ouderen. Sinds 2019 betrekt ze hierin ook jongeren en brengt ze diverse generaties en verschillende doelgroepen met elkaar in contact door middel van kunst. SMAAK werkt lokaal, landelijk en internationaal.

Projecten

2015: Pop-up museum Smaak thema: Amersfoort en smaak
2016: Pop-up museum Smaak thema: Natuur(lijk) smaak
2017: Pop up museum Smaak thema: Lekker abstract (in het kader van 100 jaar de Stijl)
2018: Pop-up Museum Smaak thema: identities, who art you?

2020: Een Creatieve Knuffel voor Jou I
2021: Now Magazine, Now Our World

2021: Bodypercussie: All Move 2 Groove
2022: Een Creatieve Knuffel voor Jou II
2023: Participatie Culture Education for Tomorrow

Het bestuur is in handen van:

Voorzitter: Theresa Oost  
Secretaris/Penningmeester: Pieter Olde Meule  
Algemeen Bestuurslid: Frans de Kok  

Wie doet wat bij Stichting Smaak:

Directeur: Marlies Juffermans (eigenaar van Culta en initiatiefnemer)  
Marcom en Projecten: Marie-Jose De Bie (eigenaar Biezonder the storytelling agency)  
Projecten: Andries Potter (eigenaar Potter Marktonderzoek)  

Onderstaande stukken geven meer inzage in Stichting Smaak:
Statuten
Meerjarenplan SMAAK 2017-2020
Meerjarenplan SMAAK 2021-2024
Jaarplan SMAAK 2022
SMAAK beloningsbeleid
SMAAK evaluatie pop-up museum 2015
Huishoudelijk reglement Stichting SMAAK
Financieel jaarverslag 2015 en 2016
Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag en Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022
         

Stichting SMAAK heeft de culturele ANBI status.
De Stichting SMAAK is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) met een culturele status. De belastingdienst bepaalt of organisaties aan de vereiste doelstellingen voldoen en heeft de Stichting SMAAK de culturele ANBI-status verleend. Doneren aan een culturele ANBI is aantrekkelijk vanwege extra belastingvoordeel! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hiermee stimuleert de overheid giften aan niet-commerciële kunst en cultuur.