Een artistieke samensmelting tussen jong en oud

Kunstkrant

Een creatieve knuffel voor jou blijkt nog steeds een bijzonder project in een bijzondere tijd. Het idee dat een oudere en een jongere bij elkaar op bezoek gaan, in gesprek gaan over wat hen bezighoudt in de corona-crisis en daar vervolgens samen een kunstwerk over maken, valt in de smaak. De deelnemers kennen elkaar vooraf meestal nog niet, SMAAK brengt het eerste contact tot stand. In Amersfoort hebben inmiddels ruim 40 mensen deelgenomen aan het project. We hebben een kunstkrant gemaakt met de kunstwerken en verhalen van de deelnemers. Deze is verspreid onder de bewoners van alle verpleeghuizen in Amersfoort waarmee we hen hoop en troost bieden tijdens de corona-crisis.

Uit de verhalen van onze deelnemers blijkt dat ouderen en jongeren de corona-crisis vaak op vergelijkbare wijze ervaren. Iedereen blijkt voorzichtig, en iedereen kijkt uit naar meer sociaal contact. Samen een kunstwerk maken brengt gezelligheid. Dit is een belangrijk aspect van het project. We zijn dan ook trots op de resultaten! 

Maar het corona-virus is nog niet weg. De regels worden soepeler, maar veel mensen blijven voorzichtig. Er is nog steeds onzekerheid. De sociale eenzaamheid is dan ook niet zomaar voorbij. De crisis heeft iedereen emotioneel geraakt, op welke wijze dan ook. In de kunstwerken die gemaakt zijn in een creatieve knuffel voor jou waren emoties vaak een bron van inspiratie. Het samen maken van een kunstwerk geeft betekenis aan een verwarrende tijd.

De kunstkrant is een tussenstand in ons project. Er gaan nog steeds nieuwe duo’s aan de slag en nieuwe deelnemers zijn nog altijd van harte welkom. Inmiddels zijn we ook in gesprek met een aantal middelbare scholen in Amersfoort om een vervolg van ons project op te zetten. In het najaar breiden we zelfs uit naar Utrecht! Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. We hebben een grote donatie gekregen om een creatieve knuffel voor jou in meerdere gemeentes te organiseren. Daarmee is SMAAK een van de dertig geselecteerde organisaties in Nederland die ondersteuning krijgen vanuit het Corona Herstel Fonds dat het Oranjefonds samen met het Ministerie van VWS heeft opgezet. Inmiddels hebben we bij meer fondsen ondersteuning gevonden voor de uitbreiding van de creatieve knuffel. Het is fantastisch dat ons project aan het groeien is en we zo steeds meer mensen bereiken!

Klik hier om de kunstkrant van 2023 te bekijken en er doorheen te bladeren!
Klik hier om de kunstkrant van 2021 te bekijken en er doorheen te bladeren!