Een artistieke samensmelting tussen jong en oud

Samen tegen eenzaamheid

De afgelopen maanden hebben vier studenten van de Hogeschool Utrecht voor SMAAK een schoolopdracht gedaan. Ze hebben een vervolg ontwikkeld op Een Creatieve Knuffel Voor Jou, waarbij ze gebruik maken van meerdere kunstdisciplines. Ook bedachten ze een nieuwe slogan voor SMAAK: “Samen tegen eenzaamheid”. Op woensdag 12 april jl. presenteerden ze hun werk op een drukbezochte projecten-markt op school.

Wij zijn Joeke, Kieran, Eline en Ben. Wij zijn door onze school in contact gekomen met Stichting SMAAK. Wij hebben een gesprek gehad met Marlies en zij gaf uitleg over de opdracht “Een Creatieve Knuffel Voor Jou”. Zij gaf aan dat dit project nog niet volledig was afgerond. Zij gaf ook aan dat er tot nu toe alleen beeldende kunstopdrachten waren gedaan. Zij gaf aan dat er vooral tekeningen en schilderijen waren gemaakt. Ze wilde bij SMAAK wat meer opdrachten en met meerdere kunstvormen. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om dit voor hen te ontwikkelen. Wij hebben dit met veel plezier mogen doen! 

Wij hebben voor elk kunstvak (Drama, Beeldend en Muziek) een opdracht bedacht. 

Beeldend: Je gaat hierbij in een duo kleien (nog zonder opdracht) en in gesprek over hoe jij corona hebt ervaren. Wat waren de pijnpunten? Wat waren juist goede momenten? Op basis van het gesprek maak je daarna gericht iets van klei over dit thema. Na 30 minuten wissel je van werk of voeg je het werk samen (voorkeur per persoon) om je meer in de ander in te leven en te begrijpen. Daarna wordt hier ook weer op gereflecteerd. Deze hele activiteit duurt één uur. 

Muziek: Hierna gaan we door met muziek. Hier is meer begeleiding bij. Aan het begin wordt de melodie gegeven waar je een “lied” op gaat maken. Dit “lied” gaat over wat je zojuist hebt besproken bij het kleien. Je gaat met je eigen duo en nog twee andere duo’s samenwerken. Eerst heb je tijd om met elkaar te bespreken hoe het kleien was. Hiervoor heb je 30 minuten. Daarna heb je 30 minuten om een lied hierover te schrijven. Je bedenkt met je groep 2 tot 4 zinnen over hoe corona voor jullie allemaal was. In de laatste 30 minuten zal elk groepje hun stukje opvoeren en worden alle stukken bij elkaar gevoegd tot één songtekst. De gehele activiteit duurt anderhalf uur.

Drama: we gaan aan de slag met het ruimtespel. De duo’s worden weer in groepen verdeeld. Dit keer worden het groepen van 10 mensen. Deze 10 mensen stappen uit de ruimte om vervolgens in een compleet omgebouwde ruimte te komen. De ruimte wordt omgebouwd door de mensen die niet spelen. Zij moeten samen overleggen wat voor een ruimte zij willen neerzetten. De groep van 10 komt binnen en speelt 15 minuten een scène in deze ruimte. De groep die de ruimte heeft opgebouwd kan nog uitdagingen bedenken zoals specifieke karakters. Elke groep gaat minimaal 1 keer. Al met al duurt deze opdracht anderhalf uur. De mensen die nog een keer willen, krijgen hier dan dus ook de mogelijkheid voor.