MENU

Pop up Museum SMAAK

Stichting Smaak

Stichting SMAAK

Stichting SMAAK vindt dat er in de kunstenwereld meer geluisterd mag worden naar de mening en de smaak van ouderen. Ouderen die in kunst geïnteresseerd zijn, hebben vaak een enorme bagage aan artistieke ontwikkeling en kennis. Dat is het uitgangspunt van het Pop-up Museum SMAAK, een project van stichting SMAAK.

Het Pop-up Museum SMAAK is daarom door senioren maar voor iedereen. Senioren stellen de expositie samen, bepalen de inrichting en geven rondleidingen. Het Pop-up Museum SMAAK geeft ouderen een stem: ze staan niet aan de kant, maar juist in de spotlights, hun mening is doorslaggevend.

De collectie van SMAAK is samengesteld door negen gastconservatoren, senioren (65+) uit Amersfoort en omstreken. De opdracht is om een selectie te maken van tien kunstwerken die een relatie met Amersfoort en natuur hebben en zijn gebaseerd op eigen smaak, passie of fascinatie. De verhalen van de conservatoren zijn bewogen, soms ook ontroerend en nemen de bezoeker mee. De negen kunstverzamelingen vormen samen het Pop-up Museum SMAAK.

Het Pop-up Museum SMAAK is niet alleen een museum, het is ook een laboratorium waarin smaakonderzoek plaatsvindt. Smaak heeft diverse betekenissen.

Je kunt “goede smaak” hebben. Maar wat is dat, en bestaat er ook een “slechte smaak”? Is smaak leeftijdgebonden? Waarom wordt iets “mooi ”gevonden? Wat doet smaak met je? Kun je smaak proeven? Veranderen je zintuigen als je ouder wordt? Verandert je smaak dan ook? Bestaat er een “kunst-smaak”? Deze vragen vormen de uitgangspunten van ons activiteiten programma tijdens de maand dat het museum open is.

Over smaak valt niet te twisten. Of toch wel? In het Pop-up Museum SMAAK is daar alle kans voor.

Het bestuur is in handen van:

Voorzitter: Klazien Teeuwissen
Vice-voorzitter: Jolanda van Essen
Penningmeester: Annemieke Pauptit
Secretaris: Edwin Janssen

Belangrijke medewerkers van het Gasthuis

Artisitiek directeur: Marlies Juffermans
Zakelijk directeur: Andries Potter
Begeleiding gastconservatoren: Emile van der Kruk
Hoofd inrichting: Fons van Laar
PR, vormgeving, marketing en pers: Marie-Jose de Bie
Film: Dick van den Berg
Secretariaat: Magda van Dijk
Secretariaat: Joyce Erwich
Projectondersteuning: Jacqueline van Dijk
Projectondersteuning: Willem van der Heijden
MT-lid: Willem van der Heijden

Belangrijke medewerkers van het Gasthuis

Coördinator welzijn en vrijwilligerswerk: Ellen Wielinga
Teamleider Verhuur en Facilitair: André Zegers

Meer gegevens over Stichting SMAAK
RSIN-nummer 855015214

Als u inzage wenst in de statuten, meerjarenplan, beloningsbeleid, verslag over het pop-up museum in 2015 of het huishoudelijk reglement klik dan hieronder:
Statuten
Meerjarenplan SMAAK 2017-2020
SMAAK beloningsbeleid
SMAAK evaluatie pop-up museum 2015
Huishoudelijk reglement Stichting SMAAK

Stichting SMAAK is in 2015 opgericht en heeft een verlengd boekjaar. De financiële verantwoording over 2015-2016 zal in 2017 opgesteld worden en hier worden gepubliceerd.

Stichting SMAAK heeft de culturele ANBI status.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor stimuleert de overheid giften aan culturele ANBI’s. De belastingdienst bepaalt of organisaties aan de vereiste doelstellingen voldoen. Gelukkig heeft SMAAK de hoogste status de culturele ANBI-status verkregen. Dit besluit van de belastingdienst onderschrijft de waarde van SMAAK en biedt donateurs en sponsoren aantrekkelijke fiscale voordelen.