Who Art You

The Library of Light Chapel

Nu nog te zien…

Er is een overschot aan boeken maar niet aan bibliotheken, er is een overschot aan kennis maar geen overschot aan verlichte kennis over de breedte van onze geschiedenis buiten het dominante westerse discours. Daarom ontwikkelden de beeldend kunstenaars Raul Balai en Femi Dawkins de mixed-media installatie De Bibliotheek Van Licht, met als inzet het historisch besef te vergroten. De Bibliotheek Van Licht heeft eerdere edities gekend tijdens Kunst in Noord (2013) en bij WM-Gallery (2014), gezien haar “site-specific” eigenschap heeft zij elke keer een andere verschijningsvorm.

Basis van De Bibliotheek Van Licht is het vormen van een nieuw verhaal aan de hand van een alfabet met verlichte geesten, waarvan velen werk verrichtten of zaken presteerden die je niet verwacht van iemand in een achterstandspositie. Hierbij ligt het zwaartepunt niet op slachtofferschap maar het erkennen van grote daden. Zo zijn er voor het publiek onbekende schrijvers, intellectuelen, feministen, sporters, filosofen en uitvinders die enorme bijdragen hebben geleverd aan onze gezamenlijke historie.

www.thelibraryoflight.com

Bekijk het hele ABC hier…