MENU

Organisator van:

Organisator van:

Stichting

Stichting SMAAK is opgericht in 2015 en wil dat iedereen van kunst kan genieten, waarbij wij ons richten op kwetsbare groepen in de samenleving. SMAAK heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van kunstprojecten voor ouderen. De stichting heeft in Amersfoort het succesvolle Pop-up Museum SMAAK opgericht. De collectie van het museum wordt samengesteld door actieve senioren die als conservatoren worden opgeleid. Het museum vindt plaats midden in verzorgingshuizen en brengt de wereld van buiten naar binnen. Het Pop-up Museum SMAAK heeft landelijke en internationale bekendheid gekregen.

Thema Pop-up Museum SMAAK

2015: Amersfoort en smaak
2016: Natuur(lijk) smaak
2017: Lekker abstract (in het kader van 100 jaar de Stijl)
2018: Pop-up Museum identities, organisatie De Smaak-Makers

2020: Een creatieve knuffel voor jou!

Het bestuur is sinds 1-1-2020 in handen van:

Voorzitter: Ans Olde Luttikhuis
Secretaris/Penningmeester: Pieter Olde Meule

Wie doet wat bij Stichting Smaak:

Directeur: Marlies Juffermans (tevens eigenaar van Culta en initiatiefnemer)
Marcom en Projecten: Marie-Jose De Bie
Projecten: Andries Potter

Onderstaande stukken geven meer inzage in Stichting Smaak:
Statuten
Meerjarenplan SMAAK 2017-2020
SMAAK beloningsbeleid
SMAAK evaluatie pop-up museum 2015
Huishoudelijk reglement Stichting SMAAK
Financieel jaarverslag 2015 en 2016
Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag en Jaarrekening 2019

Stichting SMAAK heeft de culturele ANBI status.
De Stichting SMAAK is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) met een culturele status. De belastingdienst bepaalt of organisaties aan de vereiste doelstellingen voldoen en heeft de Stichting SMAAK de culturele ANBI-status verleend. Doneren aan een culturele ANBI is aantrekkelijk vanwege extra belastingvoordeel! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hiermee stimuleert de overheid giften aan niet-commerciële kunst en cultuur.