MENU

Organisator van:

Organisator van:

Kunstenaar

Jolanthe Lalkens

NL

Als kunstfotograaf is het voor mij een eer dat mijn werk werd uitgekozen voor Pop-up Museum SMAAK door een van de gastconservatoren. Het thema van dit werk staat symbool voor aandacht en anders kijken naar ouderen en sluit daarbij precies aan. Ik vind het prachtig dat kunst het gesprek daarover teweegbrengt.

Meer info:

Op uitnodiging van Agnes van Dieren (gastconservator van het POP-up Museum SMAAK 2016) heb ik de the older lady from the series ‘Most Fragile’ laten zien. Deze foto staat voor mij symbool voor aandacht of anders kijken naar de oudere mens. Stichting Smaak zet zich ook in voor senioren om ze in contact te brengen met kunst, wat aandacht voor kunst maar daardoor ook gesprekken en aandacht voor de mens brengt. Ik vind het prachtig dat kunst dat ook teweeg brengt en daar aan mee te werken.

Most Fragile is een project van Jolanthe Lalkens en Sally Pittman. In dit project tonen zij hun visie op fragiliteit. In de foto’s van Jolanthe Lalkens komt dit naar voren via de integere, subtiele manier maar intense manier waarop zij mensen vastlegt. Waar zit de kracht en waar de kwetsbaarheid? Sally Pittman beeldt de fragiliteit uit in objecten en jurken ‘delicate traces’ die gevormd worden door herinneringen en gevoel.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

As a photographic artist it’s an honour to be selected for Pop-up Museum SMAAK by one of the guest curators. The theme of this work is attention and seeing older people in a different light, a perfect fit. I think it’s great that art triggers this conversation.

More details:

On the invitation of Agnes van Dieren (curator from the Pop-up Museum SMAAK in 2016) I showed the older lady from the series ‘Most Fragile’. For me, this picture is a symbol of attention, or a different view of an older person. Smaak Foundation is committed to put older people in contact with art, which creates attention for art and therefore also conversations and attention for people.
I think it is wonderful that art can bring that about and it is wonderful to get involved.

Most Fragile is a project of Jolanthe Lalkens and Sally Pittman. In this project they show their vision of fragility. This is reflected in Jolanthe Lalkens pictures in the honest, subtle but intense way she captures people. Where is the strength and where the vulnerability? Sally Pittman depicts the fragility in objects and dresses ‘delicate traces’ which are formed by memories and feelings.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!