MENU

Organisator van:

Organisator van:

Medewerker tehuis

Ellen Wielinga

NL

Voor de bewoners van ons verpleeghuis haalt Pop-up Museum SMAAK de buitenwereld naar binnen. Het biedt hen de mogelijkheid om te kijken naar prachtige kunstwerken en om mee te doen aan leuke activiteiten die te maken hebben met kunst in allerlei vormen. Vanuit mijn enthousiasme voor dit project zeg ik volmondig: We doen mee! En wat is het leuk om daaraan mee te doen en de bewoners te zien genieten.

Meer info:

Popup Museum SMAAK in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis!!! In mei 2015 werd ik gebeld door Marlies Juffermans om eens te praten over een idee dat zij heeft samen met Andries Potter. Marlies en Andries zijn de oprichters van Pop-up Museum SMAAK. Het idee; een Pop-up Museum door ouderen voor ouderen. Ik geloof dat we nog geen 5 minuten met elkaar hadden kennisgemaakt dat ik zei: We doen mee!! En wat was het leuk!

Op 2 oktober 2015 was de start. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werd gekraakt door een groot aantal senioren om er een geweldig museum van te maken. Verschillende soorten kunst, van schilderijen tot beeldend, allemaal uit gezocht door senioren. Het hele gebouw hing/stond vol. Omdat het voor de ouderen in ons verpleeghuis soms moeilijk is om naar een museum toe te gaan, is dit een prachtig evenement voor hen.

Inmiddels heeft het museum voor de tweede keer plaatsgevonden en hebben de bewoners en hun familie weer kunnen genieten van alle kunst en activiteiten. En wordt er jaarlijks naar uit gekeken. Voor bewoners word buiten weer naar binnen gehaald. We kijken weer uit naar oktober 2017.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

For the residents of our nursing home, Pop-up Museum SMAAK brings the outside world into the home. It allows them to see wonderful works of art and to participate in fun activities that deal with art in all forms. With great enthusiasm for this project, I wholeheartedly say: We’re in! And it’s a real pleasure to take part and see the residents revel in it.

More details:

Pop-up Museum SMAAK in the St. Pieters en Bloklands Gasthuis!!! Marlies Juffermans called me in May 2015 to talk about an idea that she and Andries Potter had. Marlies and Andries are the founders of Pop-up Museum SMAAK. Their idea was to create a Pop-up Museum by the elderly for the elderly. Within five minutes after we had met, I said: we’re in!! And it was great fun!

It started on 2 October 2015. The St. Pieters en Bloklands Gasthuis was squatted by a large number of seniors in order to create a great art gallery. Different types of art, from paintings to sculptures, all selected by seniors. The entire building was packed with them. For the residents in our nursing home it is sometimes difficult to visit a museum, therefore this is a wonderful event for them.

The museum was already organized for the second time and the residents and their family have been able to enjoy the art and activities again. Every year people look forward to it. Again, the outside world is brought inside for the residents. We look forward to October 2017.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!