MENU

Organisator van:

Organisator van:

NOW – Magazine 2021

Ongoing project

De iets andere, de intergenerationele woonkrant. Onze onderwerpen zijn gentrificatie, de toekomst van huisvesting, levensstijlen en de stad in het algemeen. Het is toepasselijk dat het tijdschrift het kritische huurspel vermeldt.