MENU

Organisator van:

Organisator van:

Familielid inwoner

Jose Vorstenbosch

NL

Mijn schoonmoeder van 91 jaar woont op de gesloten afdeling van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Pop-up Museum SMAAK brengt een maand lang leven in de brouwerij. Ik weet zeker dat mijn schoonmoeder daar met volle teugen van geniet. Je ziet gewoon dat het haar goed doet om onder de mensen te zijn en iets moois te beleven. Als familie zijn we daar heel blij mee.

Meer info:

Leven in de brouwerij. Sinds begin 2016 woont mijn schoonmoeder van 91 jaar op de gesloten afdeling van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in het centrum van Amersfoort. Tijdens haar leven is ze altijd behoorlijk actief geweest. Zo heeft ze veel gefietst in binnen- en buitenland. Als familie vinden wij het belangrijk dat zij ook nu nog zoveel mogelijk in beweging blijft, zowel lichamelijk als geestelijk. Sinds ze daarzelf niet meer het initiatief toe kan nemen, wordt ze elke week door iemand meegenomen, naar een terrasje in de stad, een tentoonstelling of een andere activiteit. Je ziet dat het haar goed doet om onder de mensen te zijn en iets te beleven.

In de SMAAK-maand, als de locatie Davidshof wordt omgetoverd tot een tijdelijk museum, valt er veel moois te zien en ervaren. Er komt leven in de brouwerij! Vorig jaar namen we mijn schoonmoeder mee naar de opening van het Pop-up Museum, heeft ze de expositie bewonderd en bezocht ze verschillende activiteiten. Ze zeggen dat kunst(beleving) een positief effect heeft op mensen, ook op ouderen met dementie. Mijn schoonmoeder kan het zelf niet navertellen, maar ik weet zeker dat dat ook voor haar geldt.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

My mother-in-law, who is 91 years old, lives in the locked ward of the Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Pop-up Museum Smaak brings liveliness for one month. I’m sure my mother-in-law enjoys that to the fullest. You can see that it does her good to be among people and to have new experiences and we, her family, are happy to see that.

More details:

Life into the place. My mother-in-law, who is 91 years old, lives in the locked ward of the St. Pieters en Bloklands Gasthuis in the centre of Amersfoort since early 2016. During her life she’s always been pretty active. She has cycled a lot at home and abroad. As a family we think it’s important that she keeps moving as much as possible, both physically and mentally. Each week someone takes her to a terrace in town, an exhibition or another activity, since she cannot do it by herself any more. You can see that it does her good, being with people and a little excitement.

In the month of Smaak, when the Davidshof building is transformed into a temporary art gallery, there are wonderful things to see and experience.  Here’s some life to the world! Last year we took my mother-in-law to the opening of the Pop-up Museum, she admired the exposition and visited different activities. They say that experiencing art has a positive effect on people, also on older people with dementia. My mother-in-law can not talk about it, but I’m sure it also had a positive effect on her.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!