MENU

Organisator van:

Organisator van:

Oprichters

Door senioren voor iedereen

EN

Older people call the shots in the Pop-up Museum Smaak. They decide which works of art will be shown in the art gallery and they guide the tours. The Pop-up Museum Smaak takes place in a residential care facility for frail elderly, which gives them too the opportunity to enjoy works of art. As artistic director and managing director we organize it with a lot of love and pleasure.

More details:

The purpose of the Smaak Foundation is to improve the quality of life of vulnerable groups by means of art. A major project is Pop-up Museum Smaak, a temporary exhibition, by seniors and for everyone. Pop-up Museum Smaak takes place in a nursing home for the elderly, thereby making art accessible for this vulnerable group.

The collection of Smaak is selected by ten guest curators, active seniors aged 65 or over from the local community. The assignment is to make a selection of a number of works of art, according to their personal taste, passion or fascination. The selections are connected by a common theme. The guest curators depict their own story by means of a personal selection. These ten art collections together make up Pop-up Museum Smaak. The guest curators select works from local artists, art collectors, art galleries and from companies with art collections. A professional artist coaches the guest curators when they build their collection. The arrangement of the works of art is led by a professional exhibition designer. The deployment of these professionals guarantees the artistic quality of Pop-up Museum Smaak.

Many activities, such as workshops and performances, take place in Pop-up Museum Smaak. The activities focus on specific audiences, both elderly people and museum visitors of all ages. Special tours are given for people with Alzheimer’s disease. We work with local arts providers, amateur groups and other museums.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

NL

In het Pop-up Museum SMAAK hebben ouderen het voor het zeggen. Zij bepalen welke kunstwerken in het museum komen en geven rondleidingen aan bezoekers. Het Pop-up Museum SMAAK vindt plaats in een woonzorgcentrum voor kwetsbare ouderen zodat ook zij van kunst kunnen genieten. Als zakelijk- en creatief directeur organiseren wij dat met veel liefde en plezier.

Meer info:

Het doel van de Stichting SMAAK is om door middel van kunst de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen te verhogen. Een belangrijk project is Pop-up Museum SMAAK, een tijdelijke expositie, door senioren en voor iedereen. Pop-up Museum SMAAK vindt plaats in een verpleeghuis voor ouderen en maakt kunst zo toegankelijk voor deze kwetsbare doelgroep.

De collectie van SMAAK is samengesteld door tien gastconservatoren, actieve senioren (65+) uit de lokale gemeenschap. De opdracht is om een selectie te maken van een aantal kunstwerken, gebaseerd op eigen smaak, passie of fascinatie. De selecties worden verbonden door een gemeenschappelijk thema. Met de persoonlijke selectie verbeelden de gastconservatoren hun eigen verhaal. De tien kunstverzamelingen vormen samen Pop-up Museum SMAAK. De gastconservatoren selecteren hun werk bij lokale kunstenaars, kunstverzamelaars, musea en bedrijven met kunstcollecties. Een professionele kunstenaar coacht de gastconservatoren bij het samenstellen van hun selectie. De opstelling van de kunstwerken staat onder leiding van een professionele museuminrichter. Het inzetten van deze professionals garandeert artistieke kwaliteit van Pop-up Museum SMAAK.

In Pop-up Museum SMAAK vinden tal van activiteiten plaats, zoals workshops en voorstellingen. De activiteiten zijn toegespitst op specifieke doelgroepen, zowel ouderen als museumbezoekers van alle leeftijden. Er zijn speciale rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer. We werken samen met plaatselijke kunstaanbieders, amateurgezelschappen en andere musea.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!