MENU

Organisator van:

Organisator van:

Bezoeker

Lily Soselisa

NL

Smaak en beleving zijn gerelateerd aan individuele levenservaringen. De rol van kunst geeft ouderen de kans zich te blijven ontplooien, de dagelijkse sleur te doorbreken, op een nieuwe manier te participeren in de maatschappij, maar bovenal aandacht voor elkaar te hebben in kleurrijke ontmoetingen. Voor mij, als bezoeker, zit daar de kracht van Pop-up Museum SMAAK.

Meer info:

Een Pop-up Museum, op een woonzorg-locatie, is volgens mij een krachtige plek voor nieuwe verbindingen tussen mensen onderling en tussen verschillende generaties. De kunstwerken die door oudere gastconservators met zorg, liefde, blijdschap, spanning zijn uitgezocht zullen ook bij de bewoners/bezoekers gevoelens los hebben gemaakt.

Smaak, beleving zijn gerelateerd aan individuele levenservaringen. De rol van kunst geeft ouderen de kans zich te blijven ontplooien, de dagelijkse sleur te doorbreken, op een nieuwe manier te participeren in de maatschappij, maar bovenal aandacht voor elkaar te hebben in kleurrijke ontmoetingen.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

Taste and perception are linked to individual life experiences. The role of art gives older people the opportunity to continue to develop, break the daily routine, find new ways to participate in society, but above all to pay attention to each other in colourful encounters. For me, as a visitor, that is the strength of Pop-up Museum Smaak.

More details:

A Pop-up Museum in a care home is, in my opinion, a powerful place for new connections between people and between different generations. The works of art that were selected by older guest curators with care, love, joy and excitement will also have evoked feelings in the residents and visitors.

Taste and perception are linked to individual life experiences. The role of art gives older people the opportunity to continue to develop, break the daily routine, find new ways to participate in society, but above all to pay attention to each other in colourful encounters.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!